Επιστημονικό Έργο - Συνέδρια-Ημερίδες

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο "Οχυρώσεις της Οθωμανικής περιόδου στο Αιγαίο", Μυτιλήνη, 30-31 Οκτωβρίου 2018

Ε.Π. "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ" Ανάδειξη Προϊστορικού Οικισμού Μύρινας Λήμνου

Μελέτη-Ερευνα Αρχαίων Πύργων και Οχυρώσεων της Λέσβου

Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου - Ανάδειξη- Αποκατάσταση Αρχαίου Θεάτρου Ηφαίστιας Μούδρου Λήμνου

Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Μεσών Λέσβου

Σύνταξη Μελέτης Corpus της Παλαιοχριστιανικής Γλυπτικής Λέσβου