Νεα και εκδηλώσεις

29
07 | 2021

Μη λειτουργία του Αρχαιολογικού Χώρου Πολιόχνης Λήμνου, για το ευρύ κοινό

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Αποκατάσταση, Συντήρηση και Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου Πολιόχνης Λήμνου, που άρχισε το 2016, πραγματοποιεί στην παρούσα φάση εργασίες, των  οποίων η φύση καθιστά απαγορευτική την είσοδο του κοινού στο μνημείο, τόσο για λόγους ασφάλειας των επισκεπτών, όσο και για λόγους πρακτικής λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου.

16
07 | 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«για την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης
στον αρχαιολογικό χώρο της Πολιόχνης Λήμνου»
o (CPV: 31527260-6 / Φωτιστικά συστήματα),
o (CPV: 45316000-5 / Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης)
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού
χώρου Πολιόχνης Λήμνου»

16
07 | 2021

Παιδική παράσταση «ΑΙΓΑΙΟ» στον αρχαιολογικό χώρο του Ιερού του Μέσσου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου σας προσκαλεί στην πανελλήνια δράση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» στον Αρχαιολογικό Χώρο του Ιερού του Μέσσου στη Λέσβο. Στις 15 & 16 Ιουλίου και ώρα 21:00 θα πραγματοποιηθεί από την ομάδα Patari Project η παράσταση για παιδιά «ΑΙΓΑΙΟ», μια σύγχρονη ματιά πάνω σε γνωστούς και αγαπημένους θαλασσινούς μύθους του αρχιπελάγους.

15
07 | 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«για την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης
στον αρχαιολογικό χώρο της Πολιόχνης Λήμνου»
o (CPV: 31527260-6 / Φωτιστικά συστήματα),
o (CPV: 45316000-5 / Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης)
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού
χώρου Πολιόχνης Λήμνου»
Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής
Προϋπολογισμός: 45.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

13
07 | 2021

Παιδική παράσταση «ΑΙΓΑΙΟ» στον αρχαιολογικό χώρο του Ιερού του Μέσσου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου σας προσκαλεί στην πανελλήνια δράση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» στον Αρχαιολογικό Χώρο του Ιερού του Μέσσου στη Λέσβο. Στις 15 & 16 Ιουλίου και ώρα 21:00 θα πραγματοποιηθεί από την ομάδα Patari Project η παράσταση για παιδιά «ΑΙΓΑΙΟ», μια σύγχρονη ματιά πάνω σε γνωστούς και αγαπημένους θαλασσινούς μύθους του αρχιπελάγους.

09
07 | 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια
« Ειδικών αδρανών υλικών »
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ « Ανάδειξη και βελτίωση της επισκεψιμότητας
του Κάτω Κάστρου Μυτιλήνης »

Pages