Νεα και εκδηλώσεις

16
05 | 2022

Διεθνής Ημέρα Μουσείων 18 Μαΐου 2022 «Η Δύναμη των Μουσείων»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, συμμετέχει στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, που έχει καθιερωθεί για τις 18 Μαΐου, με θέμα για τον φετινό εορτασμό «Η Δύναμη των Μουσείων».

11
05 | 2022

Περίληψη Διακήρυξης 01/2022 Ανοιχτού-Δημόσιου Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης 01/2022 Ανοιχτού-Δημόσιου Διαγωνισμού Κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Φυσικής Υδραυλικής Άσβεστου NHL 5.0», (CPV: 44921200-4 - Φυσική Υδραυλική Άσβεστος NHL 5.0), στο πλαίσιο του 2ου υποέργου «Προμήθεια Φυσικής Υδραυλικής Άσβεστου» του έργου: «Στερέωση και Αποκατάσταση του Β.Α. Περιβόλου (Τμήματος Β) του Επάνω Κάστρου και Ανάπλαση μιας Οικίας Οθωμανικών Χρόνων στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης», με κωδικό MIS 5041895

17
03 | 2022

Ματαίωση διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού

Ματαίωση διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού με την ανοιχτή διαδικασία για
συμβάσεις με προϋπολογισμό κατώτερου του ορίου Εφαρμογής της Ενωσιακής
Νομοθεσίας για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 3 «Προμήθεια Αδρανών
Υλικών» (CPV: 14212200-2: Αδρανή Υλικά), του έργου με τίτλο «Στερέωση και
Αποκατάσταση του Β.Α. Περιβόλου (Τμήματος Β) του Επάνω Κάστρου και Ανάπλαση
μιας Οικίας Οθωμανικών Χρόνων στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης» με κωδικό MIS
5041895.

16
03 | 2022

Ματαίωση διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού

Ματαίωση διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού με την ανοιχτή διαδικασία για συμβάσεις με προϋπολογισμό κατώτερου του ορίου Εφαρμογής της Ενωσιακής Νομοθεσίας για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2 «Προμήθεια φυσικής υδραυλικής ασβέστου», του έργου με τίτλο «Στερέωση και Αποκατάσταση του Β.Α. Περιβόλου (Τμήματος Β) του Επάνω Κάστρου και Ανάπλαση μιας Οικίας Οθωμανικών Χρόνων στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης» με κωδικό MIS 5041895.

17
01 | 2022

Ασφάλεια επισκεπτών στο Κάστρο Μύρινας Λήμνου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου επιθυμεί να ενημερώσει τους επισκέπτες του Κάστρου της Μύρινας ότι το εν λόγω μνημείο δεν είναι οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος ενώ ορισμένα τμήματά του  βρίσκονται σε επισφαλή κατάσταση διατήρησης καθώς δεν έχει μέχρι τούδε ολοκληρωθεί η αποκατάστασή του.

17
01 | 2022

Άνοιγμα του Αρχαίου Θεάτρου και της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων Μυτιλήνης

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου σας ενημερώνει ότι από την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου θα είναι ανοιχτά και επισκέψιμα για το κοινό το Αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης, και η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της πόλης της Μυτιλήνης, καθημερινά, εκτός Τρίτης και επίσημων αργιών και ώρες 8:30-15:30.

Pages