Νεα και εκδηλώσεις

16
07 | 2021

Παιδική παράσταση «ΑΙΓΑΙΟ» στον αρχαιολογικό χώρο του Ιερού του Μέσσου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου σας προσκαλεί στην πανελλήνια δράση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» στον Αρχαιολογικό Χώρο του Ιερού του Μέσσου στη Λέσβο. Στις 15 & 16 Ιουλίου και ώρα 21:00 θα πραγματοποιηθεί από την ομάδα Patari Project η παράσταση για παιδιά «ΑΙΓΑΙΟ», μια σύγχρονη ματιά πάνω σε γνωστούς και αγαπημένους θαλασσινούς μύθους του αρχιπελάγους.

15
07 | 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«για την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης
στον αρχαιολογικό χώρο της Πολιόχνης Λήμνου»
o (CPV: 31527260-6 / Φωτιστικά συστήματα),
o (CPV: 45316000-5 / Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης)
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού
χώρου Πολιόχνης Λήμνου»
Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής
Προϋπολογισμός: 45.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

13
07 | 2021

Παιδική παράσταση «ΑΙΓΑΙΟ» στον αρχαιολογικό χώρο του Ιερού του Μέσσου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου σας προσκαλεί στην πανελλήνια δράση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» στον Αρχαιολογικό Χώρο του Ιερού του Μέσσου στη Λέσβο. Στις 15 & 16 Ιουλίου και ώρα 21:00 θα πραγματοποιηθεί από την ομάδα Patari Project η παράσταση για παιδιά «ΑΙΓΑΙΟ», μια σύγχρονη ματιά πάνω σε γνωστούς και αγαπημένους θαλασσινούς μύθους του αρχιπελάγους.

09
07 | 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια
« Ειδικών αδρανών υλικών »
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ « Ανάδειξη και βελτίωση της επισκεψιμότητας
του Κάτω Κάστρου Μυτιλήνης »

27
05 | 2021

Ματαίωση διακήρυξης Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού

Ματαίωση διακήρυξης Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για
την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2 «Δημιουργία Ενιαίου Δικτύου
Σήμανσης Πολιτιστικών Διαδρομών και Ηλεκτρονική Πληροφόρηση»,
του έργου με τίτλο «Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λήμνου
- Δημιουργία Τουριστικών και Πολιτιστικών Διαδρομών» 

13
05 | 2021

Επαναλειτουργία των Μουσείων στις 14/5/2021

Επαναλειτουργία των Μουσείων, αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, στις 14/5/2021

Pages