Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λέσβος

Ανάδειξη και βελτίωση της επισκεψιμότητας του Κάτω Κάστρου Μυτιλήνης

Κεντρική εικόνα
Σε εξέλιξη
Περισσότερα

Το έργο "Ανάδειξη και βελτίωση της επισκεψιμότητας του Κάτω Κάστρου Μυτιλήνης", αποτελεί Πράξη ενταγμένη στον Άξονα Προταραιότητας "Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής" του Ε.Π. "Βόρειο Αιγαίο" και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το συνολικό υποέργο, με ημερομηνία έναρξης την 1η/3/2018, πραγματοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου και περιλαμβάνει την ανάδειξη της περιοχής του Κάτω Κάστρου Μυτιλήνης, σε πολυχώρο πολιτισμού και αναψυχής και την οργανική σύνδεσή του με το Ιστορικό Κέντρο της πόλης, με την συνολική αποκατάσταση και ανάδειξη δύο (2) οικιών οθωμανικών χρόνων εντός του Κάτω Κάστρου, τη στερέωση τμημάτων του επιθαλάσσιου τείχους, τη δημιουργία μεγάλου ανοιχτού χώρου εκδηλώσεων, τη δημιουργία κεντρικού διαδρόμου κίνησης πεζών με διέλευση ποδηλατοδρόμου, που θα συνδέσει τον βόρειο με το νότιο λιμένα της πόλης.

Η ημερομηνία λήξης του έργου, έχει οριστεί για την 25η/2/2021.


 

Εικόνα
ΕΕ Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020
Πηγή Χρηματοδότησης:
ΕΣΠΑ 2014 – 2020
Κατάσταση έργου:
Σε εξέλιξη