Χρηματοδοτικά Προγράμματα - Ευρωπαϊκά

Ενοποίηση των Αρχαιολογικών Χώρων της Πόλης της Μυτιλήνης

Στερέωση και Αποκατάσταση Τμημάτων (περιοχές Α-Γ και Δ) του ΒΑ Περιβόλου του Κάστρου Μυτιλήνης

Aνάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως Μέσο Τοπικής Ανάπτυξης - Ελκυστικοί Προορισμοί (Ιnterreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020)

Ανάδειξη Προϊστορικού Οικισμού Μύρινας Λήμνου

Ανάδειξη - Αποκατάσταση Αρχαίου Θεάτρου Ηφαιστίας Λήμνου

Pages