Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λήμνος Προκήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2024

Εικόνα
Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2024 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την ανάθεση της σύμβασης: «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού» (CPV: 31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός) στο πλαίσιο του 7ου υποέργου: «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του έργου: «Συντήρηση και ανάδειξη νότιου και δυτικού πρανούς αρχαιολογικού χώρου ιερού των Καβείρων ν. Λήμνου» ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5161075 και ενάριθμο έργου 2022ΤΑ01400039 στη ΣΑΤΑ 014 του ΠΔΕ

Άλλες Προκηρύξεις

Άλλες Προκηρύξεις