Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λέσβος Προκήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 5/2024

Εικόνα
Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 5/2024 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την: «Προμήθεια Φυσικής Υδραυλικής Ασβέστου (NHL 5.0)» (CPV: 44921200-4/Άσβεστος) στο πλαίσιο του 5ου υποέργου: «Προμήθεια υδραυλικής ασβέστου» του έργου: « Αποκατάσταση βορείου περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης (περιοχή Δ΄ εώς Βυζαντινή Δεξαμενή)» ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Άλλες Προκηρύξεις

Άλλες Προκηρύξεις