Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λήμνος Προκήρυξη

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων

Εικόνα
Περισσότερα

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του 1ου Υποέργου: «Αποκατάσταση δυτικού τομέα προϊστορικού οικισμού Πολιόχνης ν. Λήμνου», που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, στο πλαίσιο της πράξης: «Αποκατάσταση δυτικού τομέα προϊστορικού οικισμού Πολιόχνης ν. Λήμνου», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5150212.

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων) 

και ελλείψει αυτού ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 ΘΕΣΗ 

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με εμπειρία στη συντήρηση λίθου) 1 ΘΕΣΗ 

Άλλες Προκηρύξεις

Άλλες Προκηρύξεις