Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λέσβος Προκήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ Αρχαιολογιών , ΔΕ Συντηρητών & ΥΕ Εργατών Μυτιλήνη

Εικόνα
Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΕ MIS 5164462.

ΠΕ Αρχαιολόγων 2 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με εμπειρία στην συντήρηση κεραμικών) 2 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

ΥΕ Εργατών 6 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

Άλλες Προκηρύξεις

Άλλες Προκηρύξεις