Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λήμνος Προκήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ Αρχαιολόγος & ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός & ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός & ΔΕ Συντηρητών

Εικόνα
Περισσότερα

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 1 «Συντήρηση και ανάδειξη νότιου και δυτικού πρανούς αρχαιολογικού χώρου ιερού των Καβείρων ν. Λήμνου» του έργου «Συντήρηση και ανάδειξη νότιου και δυτικού πρανούς αρχαιολογικού χώρου ιερού των Καβείρων ν. Λήμνου» που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5161075 και υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην κλασική αρχαιολογία 1 ΘΕΣΗ 

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός  1 ΘΕΣΗ 

ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός  1 ΘΕΣΗ 

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 1 ΘΕΣΗ 

Άλλες Προκηρύξεις

Άλλες Προκηρύξεις