Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λήμνος Προκήρυξη

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΔΟΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΒΕΙΡΙΟ ΛΗΜΝΟΥ

Εικόνα
Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΩΝ ΚΑΒΕΙΡΩΝ Ν. ΛΗΜΝΟΥ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΑΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΩΝ ΚΑΒΕΙΡΩΝ Ν. ΛΗΜΝΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5161075

ΔΕ Εργατοτεχνιτών 4 ΘΕΣΕΙΣ Καβείριο Λήμνου

Άλλες Προκηρύξεις

Άλλες Προκηρύξεις