Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λέσβος Προκήρυξη

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Εικόνα
Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 : «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΉ ΕΠΊΒΛΕΨΗ ΈΡΓΩΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΈΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΎΣΕΙΣ ΦΑΡΆ – ΤΆΡΤΙ – ΤΣΑΦΙ – ΛΙΓΟΝΑΡΙ – ΤΣΙΛΙΑ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ
ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 ΘΕΣΗ 
ΥΕ Εργατών 2 ΘΕΣΕΙΣ 

Άλλες Προκηρύξεις

Άλλες Προκηρύξεις