Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λέσβος Προκήρυξη

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/2024

Εικόνα
Περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/2024 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) για την: «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού» (CPV: 31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός) στο πλαίσιο του 7ου υποέργου: «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του έργου: «Συντήρηση και ανάδειξη νότιου και δυτικού πρανούς αρχαιολογικού χώρου ιερού των Καβείρων ν. Λήμνου» ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Άλλες Προκηρύξεις

Άλλες Προκηρύξεις