Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λέσβος Προκήρυξη

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 3/2024

Εικόνα
Περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 3/2024 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) για την: «Προμήθεια Ειδικών Αδρανών Υλικών» (CPV: 14212200-2/Αδρανή Υλικά) στο πλαίσιο του 6ου υποέργου: «Προμήθεια Ειδικών Αδρανών Υλικών» του έργου: « Αποκατάσταση βορείου περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης (περιοχή Δ΄ εώς Βυζαντινή Δεξαμενή) » ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Άλλες Προκηρύξεις

Άλλες Προκηρύξεις