Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λέσβος Προκήρυξη

Τεύχος Διακήρυξης Αρ. 6/2024

Εικόνα
Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 6/2024 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της σύμβασης : «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού» στο πλαίσιο του 8ου υποέργου: «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού» του έργου: « Αποκατάσταση βορείου περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης (περιοχή Δ΄ εώς Βυζαντινή Δεξαμενή) » ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5150043 (CPV: 42418500-4/Μηχανολογικός εξοπλισμός χειρισμού).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 6/2024

Άλλες Προκηρύξεις

Άλλες Προκηρύξεις