Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λέσβος Προσκλήση οικ. ενδιαφέροντος

Ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής (service)

Εικόνα
Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις εργασίες συντήρησης και επισκευής (service) για τα: ΚΥ 8613, ΚΥ 9740, ΚΥ 9709, ΚΥ 9718 αυτοκίνητα της ΕΦΑ Λέσβου. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω έχει εκδοθεί:

Γενικές πληροφορίες

Παρακαλούμε να μας προσκομίσετε εντύπως τη σχετική προσφορά της συνημμένης κατάστασης για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής (service) για τα: ΚΥ 8613, ΚΥ 9740, ΚΥ 9709, ΚΥ 9718 αυτοκίνητα της ΕΦΑ Λέσβου, στα γραφεία της υπηρεσίας μας εντός πέντε ημερώ

Άλλα Προσκλήσεις οικ. ενδιαφέροντος

Άλλα Προσκλήσεις οικ. ενδιαφέροντος