Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λέσβος Προσκλήση οικ. ενδιαφέροντος

Εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων με τη μέθοδο Braille

Εικόνα
Περισσότερα

Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την δημιουργία και εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων με τη μέθοδο Braille στην ελληνική γλώσσα (450 τεμάχια) και στην αγγλική γλώσσα (450 τεμάχια) (CPV: 22140000-23/Ενημερωτικά έντυπα), στο πλαίσιο του έργου: «Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου».

Άλλα Προσκλήσεις οικ. ενδιαφέροντος

Άλλα Προσκλήσεις οικ. ενδιαφέροντος