Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λέσβος Προσκλήση οικ. ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εικόνα
Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδης βενζίνης & πετρελαίου)

και λιπαντικών για την λειτουργία και συντήρηση των μηχανημάτων του εργοταξίου (CPV : 09100000-0/Kαύσιμα),

στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση βορείου περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης (περιοχή Δ εώς Βυζαντινή Δεξαμενή)».

Άλλα Προσκλήσεις οικ. ενδιαφέροντος

Άλλα Προσκλήσεις οικ. ενδιαφέροντος