Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λέσβος Προσκλήση οικ. ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εικόνα
Περισσότερα

Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκπόνηση ηλεκτρολογικής τεχνικής έκθεσης και σύνδεσης εργοταξιακού ρεύματος στο πλαίσιο του έργου:

«Συντήρηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Φρουρίου Σιγρίου, νήσου Λέσβου».

Άλλα Προσκλήσεις οικ. ενδιαφέροντος

Άλλα Προσκλήσεις οικ. ενδιαφέροντος