Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λέσβος Προσκλήση οικ. ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εικόνα
Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια γκρίζου μαρμάρου, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 4: «Προμήθεια Λίθου ΤΜΗΜΑ Β. Γκρίζο μάρμαρο», του έργου «SUB 1.23 - Αποκατάσταση Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου (Μενδρεσέ) στο Κάστρο Μυτιλήνης Λέσβου», σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 10 του ν.4412/2016.

Άλλα Προσκλήσεις οικ. ενδιαφέροντος

Άλλα Προσκλήσεις οικ. ενδιαφέροντος