Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λήμνος Προσκλήση οικ. ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Προϊστορικό οικισμό της Πολιόχνης Λήμνου)

Εικόνα
Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει σε πιστοποιημένο εργαστήριο (ερευνητικό κέντρο), την διενέργεια αναλύσεων σε δείγματα κεραμικής, με χρήση τόσο της θερμοφωταύγειας καθώς και του ραδιοάνθρακα (CPV: 79311300-0 / Υπηρεσίες ανάλυσης αποτελεσμάτων ερευνών), από τον προϊστορικό οικισμό της Πολιόχνης Λήμνου, με σκοπό την ακριβέστερη χρονολόγηση των οικοδομικών φάσεων του προϊστορικού οικισμού.

Άλλα Προσκλήσεις οικ. ενδιαφέροντος

Άλλα Προσκλήσεις οικ. ενδιαφέροντος