Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λέσβος Προσκλήση οικ. ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Προμήθεια Ξυλείας)

Εικόνα
Περισσότερα

Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια δομικής ξυλείας (CPV: 03419000-0/Ξυλεία) [πριστή ξυλεία καστανιάς (πλανισμένη) για την αποκατάσταση της στέγης, των ανωφλιών και των ξυλοδεσιών του κτιρίου, ποσότητας 13,21 m3], στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1: «Αποκατάσταση Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου (Μενδρεσέ) στο Κάστρο Μυτιλήνης Λέσβου», του έργου «SUB 1.23 - Αποκατάσταση Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου (Μενδρεσέ) στο Κάστρο Μυτιλήνης Λέσβου»

Άλλα Προσκλήσεις οικ. ενδιαφέροντος

Άλλα Προσκλήσεις οικ. ενδιαφέροντος