Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λέσβος

Στερέωση και αποκατάσταση του ΒΑ περιβόλου (τμήμα Β) στο Επάνω Κάστρο και ανάπλαση μιας οικίας Οθωμανικών χρόνων στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης

Σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. για το Βόρειο Αιγαίο 2014-2020
Κεντρική εικόνα
Ολοκληρωμένο
Περισσότερα

Στο πλαίσιο της συνέχισης της ανάδειξης και αποκατάστασης του μεσαιωνικού Κάστρου της Μυτιλήνης, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. για το Βόρειο Αιγαίο  2014-2020 ενέταξαν στο εν λόγω πρόγραμμα, το έργο "Στερέωση και αποκατάσταση του ΒΑ περιβόλου (τμήμα Β) στο Άνω Κάστρο, καθώς και αποκατάσταση μιας οικίας οθωμανικών χρόνων στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης". Στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκαν εργασίες στερέωσης των υποκείμενων βραχωδών πρανών του ΒΑ περιβόλου, αποψιλώσεις, καθαρισμοί, αρμολογήματα, μικροστερεώσεις λιθοδομών, αναστηλωτικές εργασίες, αποκαταστάσεις και ανακτίσεις, συντηρήσεις επιφανειών, αποχωματώσεις για την διερεύνηση της θεμελίωσης του οχυρωματικού περιβόλου, σχεδιάσεις-αποτυπώσεις, μελέτη στήριξης ικριωμάτων, προμήθεια ικριωμάτων, έκδοση πληροφοριακού υλικού και εκπαιδευτικού προγράμματος, εκτύπωση φυλλαδίων και φυλλαδίων Braille σε ελληνικά και αγγλικά, πινακίδες σήμανσης-πληροφόρησης, παραγωγή ψηφιακού ντοκιμαντέρ, υλοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης (όπερα), χάραξη και υλοποίηση διαδρομών επισκεπτών εσωτερικά του ΒΑ περιβόλου (περιοχές Α-Γ, Β και Δ).

Εικόνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Πηγή Χρηματοδότησης:
ΕΣΠΑ 2014 – 2020
Περιοχή:
Μυτιλήνη
Κατάσταση έργου:
Ολοκληρωμένο

Aνακατασκευάζοντας το κάστρο της Μυτιλήνης

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά 6-12 ετών