Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λέσβος Προκήρυξη

«Προμήθεια Λίθων» (CPV: 44910000-2/Λίθοι για κατασκευές) στο πλαίσιο του 4ου υποέργου

Εικόνα
Περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 21/2023 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) για την: «Προμήθεια Λίθων» (CPV: 44910000-2/Λίθοι για κατασκευές) στο πλαίσιο του 4ου υποέργου: «Προμήθεια λίθων» του έργου: « Αποκατάσταση βορείου περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης (περιοχή Δ΄ εώς Βυζαντινή Δεξαμενή) » ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Άλλες Προκηρύξεις

Άλλες Προκηρύξεις