Χρηματοδοτικά Προγράμματα - Ευρωπαϊκά

«Ολοκληρωμένη δράση προβολής και ανάδειξης του Τουριστικού και Πολιτιστικού πλούτου της Λέσβου με χρήση καινοτόμων εφαρμογών Πληροφορικής»

Τρισδιάστατη Προβολή Κάστρου Μύρινας

Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λέσβου - Δημιουργία Τουριστικών και Πολιτιστικών Διαδρομών - Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης

Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λήμνου - Δημιουργία Τουριστικών και Πολιτιστικών Διαδρομών

Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Καβειρίου Λήμνου

Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου

Pages