Χρηματοδοτικά Προγράμματα - Ευρωπαϊκά

Υποέργο 2 «Αρχαιολογικές εργασίες» του έργου «Αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών και της εικονικής πραγματικότητας για την ανάδειξη της Λημνίας Γής και την προώθηση του θρησκευτικού τουρισμού στην Λήμνο»

«Ολοκληρωμένη δράση προβολής και ανάδειξης του Τουριστικού και Πολιτιστικού πλούτου της Λέσβου με χρήση καινοτόμων εφαρμογών Πληροφορικής»

Τρισδιάστατη Προβολή Κάστρου Μύρινας

Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λέσβου - Δημιουργία Τουριστικών και Πολιτιστικών Διαδρομών - Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης

Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λήμνου - Δημιουργία Τουριστικών και Πολιτιστικών Διαδρομών

Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Καβειρίου Λήμνου

Pages