Χρηματοδοτικά Προγράμματα - Ευρωπαϊκά

Διαμόρφωση και Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Ιερού του Μέσσου

Ανάδειξη Προϊστορικού Οικισμού Μύρινας Λήμνου

Ανάδειξη - Αποκατάσταση Αρχαίου Θεάτρου Ηφαιστίας Λήμνου