Χρηματοδοτικά Προγράμματα - Ευρωπαϊκά

Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Καβειρίου Λήμνου

Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου

Στερέωση και αποκατάσταση του ΒΑ περιβόλου (τμήμα Β) στο Επάνω Κάστρο και ανάπλαση μιας οικίας Οθωμανικών χρόνων στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης

Ανάδειξη και βελτίωση της επισκεψιμότητας του Κάτω Κάστρου Μυτιλήνης

Προϊστορικός Οικισμός Πολιόχνης Λήμνου: Αποκατάσταση, Συντήρηση και Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου

Περπατώντας στην ιστορία της Μύρινας - Η πόλη κάτω από την πόλη

Pages